E-bike Orava

KLIN SOCHA JEŽIŠA KRISTA, Vahanov

Náročnosť : stredná

Vzdialenosť : 25 km

Výškové metre :600 – 750 m n.m.

Trasa z :ATC- JAMI

600 – 750 m n.m.

25 km

POPIS TRASY: Okruh

Stredne náročná trasa z krásnym výhľadom na Oravskú Priehradu a panorámu Tatier, ktorá končí pri 9,5 m vysokej soche Ježiša Krista. Začiatok je v Autokempingu -JAMI cestičkou cez lesné pásmo, potom novou cyklo cestou k obci Klin, kúsok cez dedinu táto trasa je skoro po rovine.V dedine sa odbočí podľa tabule cesta k soche, kde začína cesta do kopca. Záver je trošku stúpanie ,ale E-bike to ľahko zvláda. Näspäť je to cez Vahanov po poľných cestičkách, ktoré končia na začiatku cyklotrasy do Klina. Potom je to asvaltová cesta  do ATC JAMI.