E-bike Orava

SALAŠ, MAGURKA , ORAVSKÁ PRIEHRADA

Náročnosť : ľahká

Vzdialenosť : 11 km

Výškové metre :600 – 690 m n.m.

Trasa z :ATC- JAMI

600 – 690 m n.m.

11 km

POPIS TRASY:  Okruh

Začiatok v AUTOKEMPE JAMI lesná cestička z rekreačnej oblasti lesné pásmo vás povedie k hlavnej ceste  potom chodníkom smerom k mostu v Námestove(1 km náročnej  cesty, veľa áut ).Za mostom je to už v pohode .Asi po 100 m odbočka v pravo, smer MAGURKA a po ďaľších 100m odbočka v ľavo po poľnej ceste.Krásna cestička prírodou kde nechodia autá, popod kopec MAGURKA. Asi po 3 km zísť z cestičky nadol pri salaši smerom k hlavnej ceste. Prejsť cez cestu a starým chodníkom okolo priehrady  naspäť k mostu. Chodník kopíruje breh jazera. Zvyšok trasy tak ako ste prišli .