SALAŠ, MAGURKA , ORAVSKÁ PRIEHRADA

Náročnosť: ľahká

Vzdialenosť: 11 km

Výškové metre: 600 – 690 m n. m.

Trasa z: Autocamp Jami

600 – 690 m n.m.

11 km

POPIS TRASY:  Okruh

Začiatok v Autocampe Jami, lesná cestička z rekreačnej oblasti lesné pásmo vás povedie k hlavnej ceste  potom chodníkom smerom k mostu v Námestove (1 km náročnej  cesty, veľa áut ). Za mostom po ľavej strane, približe  100 m odbočka v pravo, smer Magurka a po ďaľších 100m odbočka v ľavo po poľnej ceste. Krásna cesta prírodou, kde nechodia autá, popod Magurku. Asi po 3 km sa zíde z cesty nadol, popri salaši smerom k hlavnej ceste. Prejsť cez cestu a starým chodníkom okolo priehrady naspäť k mostu. Chodník kopíruje breh priehrady. Zvyšok trasy taký, ako ste prišli.